Navrhnuté a vyrobené na Slovensku

Cookies

1.Súbory cookies sú súbory obsahujúce malé množstvo dát, všeobecne odosielané internetovými stránkami a ponechané na konečnom zariadení užívateľa stránok (napr. počítač, smartfón, tablet, a pod.).

2.Internetový obchod Mamika.sk (ďalej len "Obchod') používa súbory cookies. Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:
a.správne obsluhovanie Obchodu a zjednodušenie nákupného postupu (napr. udržanie relácie po prihlásení, uloženie vykonaných nákupov, identifikácia zákazníka);
b.tvorenie štatistík návštevnosti stránok Obchodu a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránok Obchodu pre vylepšenie jeho štruktúry a obsahu.

3.Všetky súbory cookies, ktoré využíva náš Obchod, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies tohto druhu sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránok Obchodu, naopak trvalé súbory    cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránok Obchodu a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránkam Obchodu (heslo, prihlasovacie meno) a využívanie služieb Obchodu.   

4. Využitie služieb nášho Obchodu bez zmien v nastavení internetového prehliadača, ktoré by sa týkali súborov cookies, sa považuje za vyjadrenie súhlasu s ich uložením v pamäti konečného zariadenia užívateľa stránok Obchodu.

5.V ľubovoľnom okamihu možno blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookie využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú tradične dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača.

6.Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na stránkach Obchodu.

 

Vysvetlenie použitých pojmov:

 

Cookie – Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých Užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač.